Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa kansalaisille perustaidot tulipalon sammuttamiseen heti tulipalon alkuvaiheessa. Koulutuksia tullaan järjestetämään eri puolilla Suomea alueellisten palokuntien toimesta. Koulutuksissa sovelletaan valtakunnallista koulutusmateriaalia, jolloin kaikille koulutukseen osallistuneille voidaan antaa samat tiedot ja taidot. Koulutukseen osallistuneet saavat todistuksen alkusammutuskoulutuksen suorittamisesta.

Mitä tekee Alkusammutuskoulutus -klubi?

Valtakunnallinen kouluttajien koulutus alkaa keväällä 2008. Koulutuksiin valmistetaan yhtenäinen opetusaineisto, joka on saatavilla alkusammutusklubin kautta. Klubijäsenille lähetetään koulutukseen liittyviä sähköpostitiedotteita ja klubisivuilta on mahdollista ladata kouluttajakoulutuksen sekä alkusammutuskoulutuksessa tarvittaviat opettajaoppaat, kurssimateriaalit ja todistuspohjat. Kansalaisille suunnattu koulutus aloitetaan valtakunnallisesti 3.9.2008.

Mitä klubijäsenyyteen vaaditaan?

Klubijäsenyyteen vaaditaan käytännön kokemusta palokuntatyöstä, reipasta palokuntahenkeä ja kiinnostusta paikallisten alkusammutuskoulutusten järjestämiseen. Klubijäseniä pyritään saamaan kaikkialta Suomesta, jolloin alkusammutuskoulutusverkoston jäsenet voivat myös keskenään järjestää yhteistyötä ja koulutustapahtumia.

Tällä hetkellä Alkusammutuskoulutusklubiin kuuluu 67 jäsentä. Tervetuloa mukaan!

spek.bonsait.fi

Palopostin käyttöön tarvitset oman palveluavaimen. Mikäli et ole vielä kirjautunut, avaa tietohanat tästä