CTIF:n toiminta ja komissiot  - CTIF activities

CTIF-työtä tehdään asiantuntijakomissioissa ja -työryhmissä. Suomella on jäsenyys yhdessätoista eri komissiossa/työryhmässä (lihavoitu) ja puheenjohtajuus Lentoasemien pelastustoimintakomissiossa.

 1. CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports)
 2. CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials)
 3. CTIF Tulipalojen ehkäisy (Fire Prevention)
 4. CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires)
 5. CTIF Eurooppa (Europe)
 6. CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services)
 7. CTIF Historia (History)
 8. CTIF Nuorisokomissio (Youth Fire Brigades)
 9. CTIF Naiskomissio (Women in Fire and Rescue Services)
 10. CTIF Vapaaehtoistyöryhmä (Volunteer Fire Fighting Working Group)
 11. CTIF Kilpailutoiminta (Competitions)
 12. CTIF Koulutustyöryhmä (Education and Training Working Group)
 13. CTIF Tonavan maat (Danube)
 14. CTIF Extrication and New Technologies (Suomen virallista edustajaa ei ole vielä nimetty))

 Finland is a member in eleven CTIF commissions/working groups (bold) and chair in the Commission of Fire and Rescue on Airports.