CTIF Palonehkäisykomissio - CTIF Fire Prevention Commission


CTIF Palonehkäisykomissio perustettiin 2001. Sen tehtäviin kuuluu tutkia suurten varastorakennusten paloturvallisuutta ja erilaisia turvallisuusratkaisuja, seurata operatiiviseen pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden työturvallisuuteen liiittyviä kysymyksiä sekä tutkia paloturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria koskevia ohjeita, asetuksia, lakeja ja säädöksiä. 

Komission jäsenmaat ovat Italia, Luxemburg, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Suomi, Tsekki, Unkari ja Viro. Suomen edustaja on Ilpo Leino (SPEK). Komission puheenjohtaja on Ales JUG.

Member countries of CTIF Fire Prevention Commission are Germany, Estonia, Finland, France, Hungary, Italy, Luxembourg, Rumania, Slovenia, Czech Republic, and Poland. Finland's representative in commission is Mr. Ilpo Leino. President of the commission is Mr. Ales JUG.

CTIF Fire Prevention,

read more