CTIF Lentoasemien pelastuspalvelutoiminta - CTIF Fire and Rescue on Airports


CTIF Lentoasemakomission tehtäviin kuuluu mm. lentokenttäpalokuntien toiminnan harmonisointi ja tiedon välitys niiden kesken. Komissio toimii yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) kanssa.

Komissio tarjoaa osallistujille parhaat verkostot kansainvälisiin säädöksiin, pelastuskaluston kehitykseen sekä muihin toimintaympäristössä tapahtuviin uudistuksiin. Tiedot ovat hyödynnettävissä lentoaseman pitäjän, pelastusviranomaisten ja muiden yhteistoimintaviranomaisten välisessä toiminnassa.

Suomi on yksi komission kolmestatoista jäsenmaasta. Komission puheenjohtaja on Veli-Matti SÄÄSKILAHTI (Suomi).

Finland is one of thirteen Rescue and Fire Fighting at Airports Commission members. Finland's representative and chair of the commission is Mr. Veli-Matti SÄÄSKILAHTI. 

CTIF Fire and Rescue on Airports

read more