TUTKITTUA TIETOA TOIMINNAN TUEKSI

 
Jäsenrekrytoinnin tueksi on teetetty muutamia tutkimuksia, joilla selvitettiin mm. VPK-toiminnan imagoa, tunnettavuutta, vapaaehtoispalokuntien kokonaisjäsenmäärää sekä kokemuksia nykyisestä jäsenrekrytoinnista ja sen menetelmistä ja tarpeesta. Tutkimukset löytyvät oheisista liitteistä.

Jäsenrekrytointikysely

Vapaaehtoispalokunnilta vuoden 2006 joulukuussa kerätyn jäsenrekrytointikyselyn avulla selvitettiin palokuntien lisähenkilöstön tarve, kerättiin toimivia rekrytointimenetelmiä ja ideoita. Kyselyyn vastanneista 87% ilmoitti tarvitsevansa lisää henkilöitä toimintaansa. Vapaaehtoispalokuntien operatiiviseen toimintaan tarvitaan vastaajien mukaan eniten savusukeltajia, kouluttajia ja ensivastehenkilöstöä, mutta myös hälytysosaston tukitoimintoihin tarvitaan jonkin verran lisää tekijöitä.

Vapaaehtoispalokunnilta myös tiedusteltiin päivä- ja viikonloppuaikaan tapahtuviin hälytyksiin osallistumisesta. Kyselyn vastaajista 87% kertoi, että hälytyksiin ei voida täysipainoisesti osallistua johtuen työ- ja opiskelupaikkojen sijainnista. Vain 46% koki, että päivä- ja viikonloppuhälytyksiin osallistumisen ongelmana koetaan riittämätön jäsenmäärä. Vastanneista 21% katsoi, että päivä- ja viikonloppuhälytysten ongelmaksi koetaan riittävän pätevyyden omaavien henkilöiden (savusukeltajien tai ensivastehenkilöiden) saaminen hälytyksiin.

Kokonaisjäsenmääräkysely

Kokonaisjäsenmääräkyselyn mukaan vuonna 2007 vapaaehtoispalokunnissa on noin puolet muita kuin operatiivisia henkilöitä. Vapaaehtoispalokuntien kokonaisjäsenmäärä on kyselyn mukaan 47 000 henkilöä.

VPK:n imagotutkimus

Vuonna 2007 toteutetussa imagotutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielikuvaa vapaaehtoispalokuntatoiminnasta rekrytointihankkeen viestinnän ja markkinoinnin suuntaamisen perustaksi. Tutkimus antoi vastauksia mm. seuraaviin asioihin: Mihin suuntaan imagoa kannattaisi kehittää uusien harrastajien saamiseksi, mitä viestinnässä ja markkinoinnissa tulee huomioida, mitkä asiat vaikuttavat harrastuksen valintaan, minkälaiset henkilöt olisivat kiinnostuneita vapaaehtoispalokuntatoiminnasta.

 

Yllä oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin pääset tutustumaan oheisesta valikosta. Ole hyvä, ne on tehty palokuntia varten.

Palopostin käyttöön tarvitset oman palveluavaimen. Mikäli et ole vielä kirjautunut, avaa tietohanat tästä