Kodin paloturvallisuusteemapäivän palautteet 2009

 spek.bonsait.fi

Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana olleilta vajaalta 250 paloasemalta kartoitettiin webropol-kyselyn avulla mm.

  • tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden määrää
  • tapahtuman järjestämiseen osallistuneiden henkilöiden määrää
  • tapahtumaan osallistuneiden ikäjakaumaa

Lisäksi palokuntia pyydettiin arvioimaan

  • tapahtuman onnistumista
  • halua osallistua tapahtumaan jatkossa sekä
  • pyydettiin avointa mielipidettä tapahtumasta ja sen kehittämisestä ensitestään

Ohessa olevassa raportissa on kuvattu palautteiden keskeiset vastaukset.

Palopostin käyttöön tarvitset oman palveluavaimen. Mikäli et ole vielä kirjautunut, avaa tietohanat tästä