spek.bonsait.fi

ÅRETS BÄSTA LÄGERBILD 

Snart är det sommar! Framför oss har vi läger och stora äventyr. Ta en bra bild från ditt läger och skicka den till oss på Paloposti Junior. Den bästa bilden belönas. Vinnaren får en superbra kamera! Tag med dig din kamera på lägret och skicka bilden till oss. En jury bestående av ungdomar väljer ut den bästa bilden. De fem bästa bilderna publiceras i nästa nummer av Paloposti Junior. Skicka bilden senast den 25.7 till adressen palopostijunior@spek.fi, som bilaga (i formatet .jpeg eller .tif). Bifoga signatur om du inte vill att ditt namn skall publiceras. På ämnes raden skriver