Läs mera på svenska i Leidi-tidningen!

Den internationella (brandkårs)damen

Internationalism är dagens ord som omfattar allt från politik och storföretag till vanliga medborgare och även brandkårer. Många kvinnor är starkt med i det internationella arbetet, som t.ex. Europaparlamentarikern Heidi Hautala (s. 8) och minister Elisabeth Rehn (s. 28) som uppträder på den här tidningens sidor. Dessa starka kvinnor har haft en stor inverkan såväl på kvinnans ställning i världen som på människorättsfrågorna. Internationalismen har så småningom också smugit sig in i brandkårerna, många av vilka har vänverksamhet med utländska brandkårer eller deltar i internationella tävlingar.

Man kan bli internationell på många sätt. Man kan göra som Riitta Kangaskesti (s. 16) och bli en biståndsarbetare i ett katastrofområde. Man behöver inte ge sig i väg till världens ände för att vara internationell, det lyckas också bra här hemma i Finland och i närområdena. Brandkårernas damavdelningar har ett utmärkt tillfälle att hjälpa till exempel invandrarkvinnor i hemmets vardagssysslor och ge dem handledning i den finländska kulturen och livsstilen. Integreringen av invandrare och samarbetet mellan närområdena diskuterades också på brandkårsorganisationsarbetets höstseminarium i Joensuu (s. 14).

Även om människor lever i olika kulturer, är säkerhets-ärendena lika viktiga överallt i världen. Samma råd, läror, stöd och upplysning gäller såväl för olyckor som inträffar i Finland och deras förebyggande som för översvämningskatastrofen i Pakistan eller det kaos som Haitis jordbävning lämnat efter sig. Brandkårsdamernas kunnande och expertis är hård valuta var som helst i världen. Låt oss ta hand om denna kompetens genom att utbilda oss och hitta på nya sätt att hjälpa medmänniskan och sprida brandsäkerhetskunskap!

En varm juletid och ett internationellt nytt år önskar

Terhi Kannisto
chefredaktör