spek.bonsait.fi
Pikkukuvia klikkaamalla saat näkyviin suuremman kuvan ja mahdollisen kuvatekstin.

Palontorjunnan peruskalustoa ja harvinaisuuksia pitkältä aikaväliltä

Kokkolan kaupunki on perustettu 1620. Suuri tulipalo tuhosi kaupungin vain 44 vuotta myöhemmin niin että vain kirkko ja joitakin taloja sen ympäriltä säästyi. Tulipalo toimi alkusysäyksenä ensimmäisille palosuojelutoimille, jotka tosin tuohon aikaan olivat lähinnä vain tulenkäsittelyyn liittyviä rajoituksia ja määräyksiä. Palosuojelullisista syistä laadittiin kaupungille myös uusi ruutuasemakaava.

Varsinaista palokalustoa ryhdyttiin hankkimaan vasta myöhemmin, eikä aivan varhaisinta palokalustoa ole juuri säilynyt. 1830-luvun lopulla Kokkolassa tiedetään olleen jo kaupungin hankkimaa sammutuskalustoa mm. paloruiskuja, tikkaita, palopurjeita, hakoja jne.

Palomuseon vanhimpiin esineisiin kuuluu mm. puusta sorvattu ns. korvaruiskutyyppinen sammutin. Pienemmän , kiinteistökohtaisen palokaluston, kuten juuri korvaruiskujen ja paloluutien ikää on kuitenkin yleensä vaikea tarkemmin arvioida. Esimerkiksi korvaruiskutyyppisiä sammuttimia tiedetään olleen maailmalla olemassa jo 1600-luvulla, vaikka ne ovat olleet yleisiä vielä 1800-1900 lukujen taitteessa.

Varhaisinta raskaampaa kalustoa museossa edustaa Kokkolan VPK:n ensimmäinen hevosvetoinen miesvoimaruisku jonka arvellaan olevan vuodelta 1884.

Museon harvinaisuuksiin taas kuuluvat Kokkolan VPK:lle kuuluneet värilliset lyhdyt. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa VPK:t olivat yleensä järjestäytyneet eri osastoihin tai komppanioihin, kuten sammutus, pelastus, tai vartio-osastoihin joilla oli palopaikalla eri tehtävät. Esimerkiksi pelastusosastot "pelastivat" ihmisten lisäksi tulen alla olevien rakennusten irtaimistoa ja vartio-osaston tehtäviin kuului valvoa ettei pelastettu tavara lähtenyt varkaiden matkaan. Yleensä osastoilla oli eriväriset liput, jotka olivat palopaikalla siellä missä kunkin osaston päällikön "johtopaikka" sijaitsi. Myös palokuntapuvuissa tai kypärissä oli osaston värin mukainen nauha. Palomuseossa olevat, pitkän varren päähän asetetut värilliset lyhdyt olivat todennäköisesti osaston lipun yöaikaan käytetty vastine. Lippuja ja lyhtyjä käytettiin tietenkin myös paraateissa.

Kokoelman erikoisuuksiin voidaan taas lukea mm. veivattava palotorvi. Laite on matkalaukkua muistuttava laatikko jonka kyljessä oleva veivi pumppaa ilmaa sisällä olevaan torveen aikaansaaden säännöllistä katkeilevaa tuuttausta antavan äänimerkin. Kuriositeetiksi voidaan laskea myös sulaneesta messinkiventtiilistä muodostunut modernistista veistosta muistuttava muistoesine vuonna 1973 sattuneesta Kokkolan suuresta öljyvarastopalosta.

Museon kokoelmiin kuuluu myös kaksi kunnostettua vanhaa paloautoa. Samassa rakennuksessa paloaseman tallissa olevat Kokkolan kaupungin vakinaisen palokunnan Chevrolet vuosimallia 1929 sekä Kaarlelan kunnan ensimmäinen paloauto Land Rover vuosimallia 1956.