spek.bonsait.fi

Hyvinvointialueiden pelastustoimi

Vuoden 2003 loppuun asti palo ja pelastustoiminnasta vastasivat kunnat tahoillaan tukeutuen paikallisista olosuhteista riippuen eri palokuntamuotoihin.
Vuoden 2022 loppuun asti Suomi oli jaettu 22 pelastusalueeseen joilla toimiialueen kuntien ylläpitämä yhteinen pelastuslaitos.

Vuoden 2023 alusta pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevan pelastustoiminnan kustannukset katetaan hyvinvointialueille valtion rahoituksella. Hyvinvointialue voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta, kuten sopimuspalokunnalta.

Tällä hetkellä 21 pelastuslaitosta tuottaa pelastustoimen palvelut hyvinvointialueilla, yhdessä sopimuspalokuntien kanssa.