spek.bonsait.fi

Toimenpidepalkkaiset ja puolivakinaiset palokunnat

Puolivakinaiseksi palokunnaksi on kutsuttu järjestelyä jossa vain osa miehistä tai vain päällystö koostuu päätoimisesta henkilöstöstä varsinaisen miehistön enemmistön ollessa sivutoimisia. Hälytyksen sattuessa sivutoiminen miehistö hälytetään vapaapalokuntalaisten tavoin muualta esim. varsinaiselta työpaikaltaan paloasemalle.
Nämä ns. toimenpidepalkkaiset sammutusmiehet kuten puolivakinaisia palomiehiä nykyään kutsutaan saavat korvausta varallaolosta ja palkkaa harjoituksista ja hälytyksistä.

Toisinaan toimenpidepalkkaiset sammutusmiehet ovat järjestäytyneet palomieskerhon nimeä kantavaksi yhdistykseksi, mutta eroavat vapaapalokuntalaisista siinä, että ovat henkilökohtaisessa työsopimussuhteessa alueellisen pelastuslaitoksen kanssa (aikaisemmin kunnan kanssa). Muuten toiminta on hengeltään usein lähellä vpk-toimintaa. Myös koulutusvaatimukset noudattelevat samaa linjaa vpk:n kanssa.
Enemmistö koko suomen palokuntien hälytystehtävistä (sairaankuljetusta lukuun ottamatta) hoidetaan vapaaehtoisen ja toimenpidepalkkaisen henkilöstön voimin.