spek.bonsait.fi

Vakinainen palokunta on välittömässä lähtövalmiudessa

spek.bonsait.fi

Kuva voimistelutunnilta Turun
vakinaisessa palokunnassa
1900-luvun alkupuolella.

Jatkuvassa ympärivuorokautisessa ja välittömässä lähtövalmiudessa paloasemalla päivystävät ammattipalokunnat ovat yleisimpiä kaupungeissa. Palkattu miehistö on valittu virkaansa soveltuvuustesteillä ja koulutettua ammattiinsa. Suuremmissa kaupungeissa vakinaiset palokunnat ovat hoitaneet jo pitkään kaikki päivittäiset ensilähdön hälytystehtävät. Isoimpien kaupunkien vakinaiset palokunnat hoitavat yleensä myös kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon tehtäviä.

Vakinaisten palokuntien koko vaihtelee silti suuresti paikkakunnan koosta riippuen.
Pienempien kaupunkien vakinaisten palokuntien päivystysvahvuus riittää useimmiten vain yhden ensilähdön yksikön miehitykseen ja useimpiin lähtöihin hälytetään myös paikallisista järjestelyistä riippuen joko vpk, tai sivutoimisilla toimenpidepalkkaisilla sammutusmiehistöllä miehitettyjä yksiköitä.